Φωτεινη Νατση

Φωτεινή Νάτση

“It’ s the first day of your rest of your life ”

Είμαι η Φωτεινή και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέρος αυτής της ομάδας γιατί πιστεύω πολύ στη δύναμη του μοιράσματος.
Αυτή που είμαι σήμερα, η προσωπικότητά μου και η ιστορία μου, κατά ένα μεγάλο μέρος διαμορφώθηκε από τις προσωπικές μου εμπειρίες και επιλογές.


Ένα σημαντικό μέρος όμως, έχει διαμορφωθεί από τις ιστορίες άλλων ανθρώπων, συνομηλίκων, νεότερων ή γηραιότερων που συναντηθήκαμε για λίγο ή περισσότερο κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Μία θετική ιστορία ή ακόμη και μία αρνητική ιστορία που θέλησα να ακολουθήσω, να αποφύγω ή να τη μεταφέρω.
Γνωστοί και γνωστές, άγνωστοι και άγνωστες, φίλοι και φίλες, συνεργάτες και συνεργάτριες, συνεθελοντές και συνεθελόντριες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σύντροφοι και συντρόφισσες και οικογένεια, όλοι με την ιστορία τους με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα και ανυπομονώ για τα επόμενα χρόνια και τις ιστορίες που θα γράψουν πάνω μου… γιατί κάθε ιστορία μετράει.